Bokkerieers NieuwsFlash Jan 2016

Ziekenbezoek en optochten in Geulle 2016
Op vrijdag 29 januari en zaterdag 30 januari bezoekt Prinses Annemie 1e, vergezeld van enkele leden van de raad van elf, alle tachtigplussers, verblijvend in een ziekenhuis of wonend in Geulle, uitgezonderd verzorgingshuis Ave Maria, die prijs stellen op een bezoek.
Aanmelden hiervoor kan plaats vinden door de persoon zélf, maar ook door buren of familieleden. Aanmelden voor het bezoek kan tot en met 23 januari bij Leon van Kan, tel. 3649094. Mensen die in een voorgaand jaar al bezocht zijn, hoeven zich, als ze ook nu een bezoek op prijs stellen, niet opnieuw aan te melden.

Op maandag 8 februari en dinsdag 9 februari trekken weer de optochten door Geulle.
Route maandag 8 februari Grwatte jubileum Optoch, aanvang 13.33 uur.
Opstellen bij de Kollekamp, vervolgens Heerenstraat, Heirweg, M.v.d. Meystraat, Cruisboomstraat, Hussenbergstraat, Slingerberg, Broekhoven, Processieweg, Hulserstraat, Poortweg, B.Thijssenlaan, Hulserveldstraat, Hulserstraat, Essendijk, G.W.Hoenstraat, B.Conradstraat, Hulserstraat en Marktplein.
Het vriendelijk verzoek de route vrij te houden van geparkeerde auto’s en de instructies van de verkeerregelaars op te volgen.
Op het marktplein vindt na afloop de prijsuitreiking plaats van de optocht en het mooist versierde huis en Buurt van Geulle.

Route dinsdag 9 februari jubileum Leech-Optoch aanvang 19.11 uur.
Opstellen vanaf 18.30 uur in Westbroek. 19.11 uur vertrek. Richting Brugweg , Essendijk linksaf Graaf Wolter Hoenstraat. Boven aan rechtsaf Processieweg en dan de gehele Hulserstraat af.
Ontbinding op Oostbroek. Ook hier graag de route vrij houden van geparkeerde auto’s en het verzoek de instructies van de verkeerregelaars op te volgen.
Deelnemers en toeschouwers kunnen parkeren op de parkeerplaats aan de Andreas Sauerlaan.

Opgeven voor de optochten:De inschrijfformulieren staan op onze site www.bokkerieers.nl en zijn ook te verkrijgen bij Leon van Kan, Processieweg 15, tel 3649094 ,men kan zich opgeven tot woensdag 3 februari 18.00 uur. Optocht 2016 formulier en Lichtoptocht 2016 formulier.

BEST VERSIERDE HUIS EN BUURT 2016.
Ook dit jaar zal er weer een prijs voor het best versierde huis en buurt,
Op maandag 8 februari zal Prinses Annemie 1e de best versierde huizen en buurt jureren. Het winnende huis en de winnende buurt worden na afloop van de Grwatte jubileum Optoch bekend gemaakt op het Marktplein. We laten ons dit jaar weer graag door u en uw creaties verrassen.

Vastelaovesvereiniging de Bokkerieërs Gäöl

Posted in activiteite